Privātuma politika

Vispārējā informācija

Mēs savā darbībā ievērojam visus Latvijas Republikas teritorijā darbojošos likumus, kas nosaka personas privātuma neaizskaramību un un fiziskās personas datu drošu uzglabāšanu, kā arī to izmantošanu tikai nepieciešamā apjomā. Mūsu darbinieki ir pienācīgi sagatavoti, lai varētu profesionāli veikt savu darbu. Mēs izmantojam fizisko datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, lai pilnībā ievērotu Fizisko datu aizsardzības likumu. Pakalpojumu “E-veikals” nodrošināšanai, mēs izmantojam sadarbības partnera SIA Files.fm pakalpojumu (vairāk pazīstams kā failiem.lv), ko regulē savstarpēji noslēgts sadarbības līgums.

Klienta piekrišana izmantot pakalpojumu

Lai nodrošinātu klientu nepārprotami izteiktu vēlmi saņemt fotogrāfa pakalpojumu mācību iestādē, mēs  izmantojam Fotografēšanas atļaujas, kas nodrošina klientu ar nepieciešamo informāciju par pakalpojumu un ļauj izdarīt skaidru izvēli par izvēlēto pakalpojumu, sniedzot rakstisku piekrišanu. Vienpersoniski labojumi Fotografēšanās atļauju teksta redakcijā netiek ņemti vērā.

 Pakalpojuma nodrošināšanai tiek apkopota, apstrādāta un uzglabāta sekojoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasts. Informācijas izmantošanas mērķis ir personas identificēšana nepieciešamības gadījumā, lai risinātu aktuālo neskaidrību, savukārt,  e-pasta izmantošana, lai personai nosūtītu tikai tādu informāciju, kas nepieciešama pakalpojuma izpildei. Fotografēšanas atļaujas klients fotografēšanās dienā nodod mūsu fotogrāfam. Visas Fotografēšanās atļaujas tiek glabātas drošā, slēgtā vietā.

Mācību iestādēs, kurās netiek izsniegtas Fotografēšanās atļaujas, fotogrāfi vadās pēc iestādes personāla norādījumiem, sniedzot pakalpojumu tikai tiem audzēkņiem, kuri izsaka nepārprotamu vēlmi saņemt pakalpojumu, un mācību iestādes pārstāvis to apliecina.

 

Pakalpojuma sniegšana

Mūsu fotogrāfi veic audzēkņu fotografēšanu mācību iestādē, pirms tam par to vienojoties ar attiecīgās iestādes vadību. Fotogrāfs savu darbu dara profesionāli, vadoties pēc vispārpieņemtiem kritērijiem. Fotoattēla iegūšana tiek uzskatīta par mākslas foto, kurai nav noteiktu kvalitātes kritēriju. Fotogrāfa uzdevums ir radīt fotoattēlu, kas varētu atbilst klienta interesēm, balstoties uz savu skatījumu un izteiktām klienta vēlmēm. Laba rezultāta pamatā ir fotogrāfa un klienta savstarpējā sadarbība. Iegūtais fotoattēls ir fotogrāfa radošās darbības rezultāts, kas klientam nav saistošs līdz brīdim, kad klients veic apmaksu iegādājoties foto preces, tādējādi  apstiprinot to, ka fotoattēls atbilst klienta prasībām .

 

Preces izgatavošana

Pakalpojuma sniedzējs izgatavo personificētu foto preci. Par personificētu prece tiek uzskatīta, ja uz priekšmeta ir uzdrukāts attēls, kuru ir izvēlējies klients un attēlu nav iespējams atdalīt/izņemt no preces. Preču izgatavošana notiek saskaņā ar mūsu izveidoto piedāvājumu. Par nestandarta risinājumiem klientam var tikt prasīta papildus samaksa.

 

Fotogrāfiju komplekts

No iegūtajiem fotoattēliem tiek izgatavots fotogrāfiju komplekts, ar mērķi iepazīstināt klientu ar iegūto fotoattēlu atbilstību un izmantoto materiālu kvalitāti, tādējādi nodrošinot klienta tiesības iepazīties ar preci pirms tas veic apmaksu. Klientam ir tiesības daļēji vai pilnībā atteikties no izgatavotā, nesniedzot paskaidrojumus.

Kāpēc tiek izgatavots komplekts? Komplekta izgatavošana ir ātrākais veids, kā klients var tikt pie fotogrāfijām, turklāt daudziem klientiem preču iegāde internetā nav populāra. Komplekts ir piemērots tai pircēju grupai, kuri pirms iegādes vēlās pilnībā iepazīties ar rezultātu, to novērtējot savā ierastajā vidē (mājas apstākļos) vai arī tas jau ir kļuvis par tradīciju. Komplektā ietilpstošie fotogrāfiju veidi ir guvuši vislielāko popularitāti, tādēļ to veidojot, tiek ņemtas vērā lielākās klientu daļas intereses. Fotografēšanās procesā bieži tiek iegūti vairāki fotoattēli, kas arī nosaka komplektā ietilpstošo fotogrāfiju veidu apjomu.

 

 E-veikals

Mēs katram klientam izveidojam kontu, kurā turpmāk atradīsies fotoattēli elektroniskā formātā. Preču pasūtīšana notiek internetveikalā, kura darbību nodrošina Failiem.lv. Klients veic pasūtījumu brīvi izvēloties preci, daudzumu, noformējot pasūtījumu un veicot samaksu elektroniski. Reģistrējoties kontā, klients piekrīt Distances līguma nosacījumiem. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības  gadījumos, kad ir konstatējamas MK noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3 punktā norādītās pazīmes.

Datu uzglabāšana un drošība

Piekļuve jebkādiem datiem ir iespējama tikai veicot autorizāciju. Kopā ar partneriem, mēs izmantojam tehnoloģijas un attiecīgus drošības pasākumus, kas aizsargā pret jebkādu mūsu saņemtu datu un informācijas zaudēšanu vai tās ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs nemitīgi uzlabojam drošības pasākumus, lai nodrošinātu informācijas aizsardzību .

Neaktivēto kontu dati tiek dzēsti katra gada 31.augustā. Aktivēto kontu saturs tiek uzglabāts neierobežotu laiku un var tikt dzēsts pēc klienta pieprasījuma.

Klientam ir tiesības piekļūt iesniegtajiem personas datiem, tiesības atsaukt izteikto piekrišanu, tiesības uz datu labošanu, apstrādes ierobežošanu un dzēšanu. Lai varētu realizēt savas tiesības, izdrukājiet iesnieguma anketu, aizpildiet to un parakstītu nosūtiet mums, fizisko datu pārzinim:  SIA Berga foto pakalpojumi, Reģ, Nr. 50003829331, Biķernieku iela 15/1, LV-1039, vai ieskenētu e-pastā : salons@bergafoto.lv . Visi iesniegumi tiks izskatīti 10 darba dienu laikā un, atbilstoši pieprasījumam, veiktas attiecīgās darbības.

 

Informācijas apkopošana un glabāšana

Iepērkoties E-veikalā vai sazinoties ar mums, mēs apkopojam un izmantojam informāciju tikai tādā mērā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus. Mēs ievērojam pilnīgu konfidencialitāti uz personas informāciju, kuru mēs apkopojam, apstrādājam vai izmantojam.

Informācija, ko mēs apkopojam un izmantojam, ir:
- vārds, uzvārds, adrese (tikai gadījumos, ja klients izvēlās piegādi uz mājām), e-pasta adrese, tālruņa numurs,

- veikto pirkumu vēsture;

- mūsu starpā veiktā sarakste;

- izmantojot sīkdatnes apkopotā informācija (sīkāks izskaidrojums  šeit);
- tālruņa zvani, kas saņemti no mums un adresēti mums;
- reģistrējoties savā kontā, jūsu IP adrese, pieteikšanās laiki,

 

Informācijas izpaušana

Mēs neizpaužam informāciju trešajām personām, izņemot likumā noteiktos gadījumos.


 

PDF Veidlapa